Почетна страна

Нашето знаење за управување со поединечни соларни технички проблеми

Повеќе од 40 години сопствениците на фирмата ГерМаСолар се обидуваат да имплементираат нови техники и добра услуга за клиентите. Дека тоа и понатаму ќе остане така ни гарантираат континуираните обуки во најновите техники и познатите партнери во серијата на понуди.

Ние се гледаме себеси како даватели на услуги во области кои се повеќе се вкрстуваат еден со друг како што се: телекомуникации, електроинсталација,  систем за управување со згради и управување со мрежна технологија.

Како снабдувачи на фотоволтаични панели на големо и мало, ние ви нудиме широк спектар на приспособени услуги од еден извор.

 

  • нспекција и проценка на локацијата на покривот
  • независно советување од снабдувачот
  • Планирање и проектирање на ФВ панел
  • Пресметка на придобивка
  • Финансирање на вашиот панел ФВ (без колатерал)
  • Заштита од потенцијалните опасности
  • Апликации и одобренија
  •  Уредување со вашиот локален енергетски снабдувач (ЕВН)
  •  Професионална имплементација,  вклучувајќи ја и документацијата на панелите
  • Одржување, следење и снимање на вашата изведба

 

Нашата цел е да понудиме оптимални цени и решенија, кои нудат долгорочно задоволството кај нашите клиенти.